My Dreams and Determinations

My Dreams and Determinations

To have my signature in the World of Letters.

To leave my foot prints in the most beautiful destinations in the world. (Our dream project- Travelogue)

Launching a charitable organization for poor, orphans and destitutes.

To merge into this Nature through the experience of my Love and fervent coupling.

"To win the life through My Secret Wish".


Friday, August 7, 2015

പെണ്‍സൗഹൃദം


 Image result for memories
പെണ്ണേയെന്ന വിളിപ്പേരില്‍ നിറയുന്നു
നിന്നോര്‍മകളെന്‍ ഹൃദയമാം തന്ത്രികളില്‍
ആ വിളികളിലെന്നും നിറഞ്ഞിരുന്നു
നിന്നോടുള്ള വാത്സല്യവും സ്നേഹവും
 

വിടരുമോരോ പ്രഭാതങ്ങളും ചാലിച്ചു
നിന്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങളെന്‍ സ്മൃതിപഥത്തില്‍
അറിയുന്നു ഞാനിന്നും നിന്നിലലതല്ലും
തീവ്രാമാം പ്രണയത്തിന്‍ സ്പന്ദനങ്ങള്‍
 
ഓര്‍മചെപ്പിലൊരു  കോണിലിന്നും ഞാന്‍
സൂക്ഷിപ്പൂ നിര്‍മലമാം നിന്‍ സൗഹൃദം
എത്ര കാതങ്ങള്‍ അകലെയാണെങ്കിലും
നേരുന്നു നന്മകള്‍ ഈ ജീവകാലമത്രയും
 
 
       .......കാര്‍ത്തിക......
 
 
Post a Comment